! ! !   P O Z O R   Z M E N A   ! ! !

 

Spoločnosť

Slovenská rozhodcovská a.s.,

zriaďovateľ Stáleho rozhodcovského súdu, so sídlom Karloveské rameno 8,

841 04 Bratislava,

sa z dôvodu zmien právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie účinných

od 1.1.2015

stala členom záujmového združenia právnických osôb

Združenie arbitráže a mediácie, so sídlom Karloveské rameno 6,

841 04 Bratislava.

 

! ! !   P O Z O R   Z M E N A   ! ! !

 

Stály rozhodcovský súd zriadený Združením arbitráže a mediácie,

so sídlom Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava,

je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie sporov

podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

 

 ! ! !   P O Z O R   Z M E N A   ! ! !

 

Na tomto webovom sídle nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa

Stáleho rozhodcovského súdu

zriadeného Združením arbitráže a mediácie.