Mediačné centrum zriadené spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., spol. s r.o.

 

 

Zápis v registri mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

pod číslom 57

 

 

Zriaďovateľ mediačného centra:

Slovenská rozhodcovská a.s., Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761

 

 

Orgány mediačného centra:

riaditeľ

Mgr. Štefan Bánovský

 

 

Členstvo mediačného centra v nadnárodných organizáciách zaoberajúcich sa riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov:

nie

 

 

Jazyk, v ktorom je možné viesť mediáciu a urobiť podanie:

slovenský

 

 

Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu:

pozri jednotlivé správy o činnosti mediačného centra