Zoznam mediátorov

Mediačného centra zriadeného spoločnosou Slovenská rozhodcovská a.s., spol. s r.o.

 

 

Mgr. Slavomír Slávik

 evidenčné číslo 272

mediátor vykonávajúci mediáciu spotrebitežských sporov

 

 

JUDr. Maroš Jakubek

evidenčné číslo 1816

mediátor vykonávajúci mediáciu spotrebitežských sporov